Ir zināms, ka cilvēki daudz labāk uztver un ilgāk atceras vizuāli pasniegtu informāciju. Tieši tādēļ ļoti svarīgi, lai mūsdienu konkurences apstkāļos kompānijai būtu savs vizuālais tēls jeb grafiskā identitāte, kas nekļūdīgi cilvēku prātā radītu asociācijas tieši par šo uzņēmumu, tā darbību un reputāciju. Šīs grafiskās identitātes stila grāmata veidota ar mērķi nodrošināt vienotu un saskaņotu Hipotēku bankas imidžu, jo pastāvīgs un konsekvents kompānijas grafisko standartu pielietojums veicina klientu uzticību. Stila grāmata ir paredzēta lietošanai visur, kur parādās Hipotku bankas vārds. Hipotēku banka sabiedrībā jau ir radījusi priekšstatu par savu individuālo stilu, kura pamatā ir drošība, attīstība un stabilitāte. Bankas grafiskai identitātei raksturīga vēsturisko grafisko elementu mijiedarbība ar mūsdienīgu stila kompozīciju. Grafisko elementu risinājumi ir samērā vienkārši, korekti un atbilst bankas etiķetei. Bankas grafisko stilu tieši nosaka tās piedēvēto pakalpojumu specifika, kas balstās uz bankas hipotekāro darbību. Stila kompozīciju veido niansētas logotipa, šrifta izmēru un krāsu attiecības. Arī Latvijas dabas un gadalaiku maiņas cikla elementu izmantošana bankas grafiskajā stilā ir veiksmīgi izvēlēta stabilas finance institūcijas identitāte, kas akcentē dabas nemainīgā ritma saistību ar bankas darbības pamatvērtībām: pavasaris - attīstība; vasara - aktivitāte, rudens - stabilitāte un drošība, ziema - līdzsvars, harmonija, izvērtēšana un sakārtotība. Ļoti svarīgi ir nostiprināt bankas radīto pozitīvo stabilas finance institūcijas tēlu, pastvīgi un konsekventi pielietojot grafiskā stila elementus un tādējādi akcentējot esošās un vēlams raksturīpašības. Stila grāmata ar detalizēti izstrādātu bankas grafisko standartu un logotipu, kā arī precīziem to pielietošanas noteikumiem ir būtisks solis bankas identitātes nostiprināšanā un tam ir liela nozīme veicot mārketinga un reklāmas funkcijas.

Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas