Mana pirmā burtu ĀBECE iPhone un iPad

Tagad arī iOS 4 versijai!

Latviešu, krievu un angļu valodas burtu ābeces pirmskolas vecuma bērniem, kā arī pieaugušajiem.
Piedāvājam latviešu, krievu un angļu valodas alfabētu, kurā interesanti attēlots katrs burts, atskaņota tā izruna un nosaukts vārds, kas sākas ar šo burtu. Katrs burts ir papildināts ar dzīvespriecīgām un interaktīvam ilustrācijām, kas motivē un palīdz viegli un ātri apgūt latviešu, krievu un angļu valodu alfabētu.
Šī programma iepazīstina ar burtiem, attīsta prasmi pazīt burtus, izprast sakarību strap burtu un vārdu, kā arī trenē atmiņu, veicina uzmanības noturību un vērīgumu.
Visas ābecē iekļautās ilustrācijas ir autorgrafikas.
Ābecē attēloti lielie un mazie burti.
Burti ir papildināti ar tiem atbilstošām ilustrācijām.
Atskaņota burta un tam atbilstošā vārda izruna.
Atskaņoti burtiem un ilustrācijām atbilstoši vārdu salikumi un teikumi.
Ilustrācijas ir papildinātas ar animāciju.
Apgūsti valodu alfabētu ar prieku!

Programmu izstrādāja "E Forma" sadarbībā ar "EUSO"
"E Forma"© 2010
Visas tiesības aizsargātas
www.eforma.lv
www.euso.lv

Ierosinājumiem, atsauksmēm un jautājumiem ludzu rakstiet: dizains@dizains.lv

The Letter Alphabet for iPhone and iPad

Now ready for iOS 4!

The Letter Alphabet in Latvian, Russian and English for preschool age kids as well as for adults.
We offer The Letter Alphabet in Latvian, Russian and English where each letter is designed in an interesting manner and has a played pronunciation of it, as well as the word is presented starting with particular letter.
The letter is supplemented with cheerful and interactive illustrations to attain motivation to rapidly aquire the Latvian, Russian and English alphabet.
This program presents the character of each letter, develops the ability to recognize letters, teaches to undesrstand the relationship between the letter and word, as well as trains memorising skills, contributes attention to sustainability and develop perspicacity.

Flash cards features:
All presented illustrations are original work and created especially for this alphabet
Presented capital letters and lower case letters
Letters are supplemented with illustrations
Presented audio sound of each letter and pronunciation of appropriate word
Presented audio sound for word combination and sentence suitable to letter and matching illustration
Illustrations are animated

Have a fun learning Alphabets in Latvian, Russian and English!

Developed and published by "E Forma" supported by "EUSO"

Copyright 2010 "E Forma"
All rights reserved
www.eforma.lv
www.euso.lv

For qustions and support please write: dizains@dizains.lv


Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas